Právě probíhá aktualizace našich webových stránek a produktové řady. Děkujeme za pochopení

Navigace

Tepelná čerpadla Vzduch-Voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou v ČR nejpoužívanější. Jako primární zdroj energie slouží okolní vzduch. Z něj se odebírá nízkopotencionální teplo, které se pomocí kompresor povyšuje na vyšší teplotu, která se přenáší do topné vody.

Nejčastěji tepelné čerpadlo vyrábí topnou vodu o teplotě 55°C (Aquaciat, Aquaciat POWER) nebo 60°C (YUNA II, EREBA, EREBA POWER). Některé jednotky (Aquaciat Caleo) vyrábějí topnou vodu o teplotě až 65°C. Tato vysokoteplotní tepelná čerpadla jsou vhodná pro rekonstrukce stávajících domů, kde nedostačují běžná tepelná čerpadla.

U tepelného čerpadla vzduch/voda dvojnásobně platí že je důležité topit podle ekvitermní křivky. Protože čím nižší teplota topné vody, tím je lepší účinnost a efektivita provozu. Proto je důležité zejména u rekonstrukcí nechat udělat posouzení otopné soustavy, zda je tepelné čerpadlo vhodné pro stávající dům

Tepelné čerpadlo vzduch/voda se nenavrhuje jako 100% zdroj tepla, ale navrhuje se jako hlavní zdroj, který nám pokryje tepelnou ztrátu domu do bodu bivalence. Bod bivalence je teplota při které se připíná přídavný zdroj tepla. Vzhledem k atmosférickým podmínkám v ČR se běžně navrhuje bod bivalence na -5°C.  Tepelná čerpadla typu vzduch/voda pracují nejčastěji do -15°C.   

Rozložení teplot během roku

Na níže uvedeném grafu teplot vidíme rozložení teplot během roku v Praze Ruzyni. Zdrojem dat je CHMÚ.

Pokud bereme, že topná sezona začíná při teplotě +15°C a topná sezona má celkem 6 707 hodin, pak teploty nižší než -5,5°C jsou jen 268 hodin ročně (což činí pouhé 4% z topné sezóny). Tyto teploty jsou naměřeny vždy v brzkých ranních hodinách a málokdy je tento interval delší než několik hodin. Proto nemá smysl navrhovat tepelné čerpadlo na bod bivalence -10°C, nebo -15°C. Proto také není důležité zda-li tepelné čerpadlo funguje do teploty -20°C nebo do -10°C. Protože hlavní činnost tepelného čerpadla končí v bodě bivalence, který je nejčastěji -5 až -7°C. Provoz tepelného čerpadla při teplotách nižších než -7°C je téměř kontraproduktivní, protože komponenty nepracují v optimálních podmínkách a více se opotřebovávají.

Většina tepelných čerpadel je vyráběna jako reverzibilní jednotky. To znamená že v letním období mohou i chladit objekt.

Tepelná čerpadla můžeme rozdělit podle umístění do tří skupin

Venkovní kompaktní jednotky – celá jednotka je umístěna ve vnějším prostředí. Například AQUACIAT, AQUACIAT POWER, EREBA, EREBA POWER, Aquaciat Caleo. Výhoda tohoto kompaktního provedení spočívá v jednoduché instalaci, ovšem v případě delšího výpadku elektrického proudu hrozí zamrznutí jednotky (pokud systém není naplněn nemrznoucí směsí).

Splitové jednotky – Jednotka se skládá z vnější jednotky s výparníkem, kompresorem a vnitřní jednotky s kondenzátorem. Například jednotka YUNA II. Výhodou tohoto rozdělení je, že nehrozí zamrznutí jednotky a v systému nemusí být nemrznoucí směs. Nevýhodou je mírně složitější montáž a lehce vyšší cena než u venkovních kompaktů.

Vnitřní kompaktní jednotky – Celá jednotka je umístěna ve vnitřním prostoru. Tento typ jednotky má výhodu ve snadné instalaci do objektu. V případě výpadku elektrického proudu odpadá riziko zamrznutí. Instalace je velice snadná, nezabíráme venkovní prostor, nehrozí riziko poškození povětrnostními podmínkami a podobně. Jedinou nevýhodou instalace v domě je zastavění podlahové plochy v budově.

Podle chodu kompresoru můžeme tepelná čerpadla rozdělit do dvou skupin

  1. Standardní jednotky Zap/vyp – kompresor funguje v režimu zapnuto/vypnuto. Nevýhodou tohoto provozu je nutnost mít akumulační nádobu, kde se nám přebytky výkonu uchovají a odkud je tepelná energie čerpána v době, kdy čerpadlo neběží.  Výhodou je nižší počet provozních hodin kompresoru, jednoduchost systému a nižší cena.
  2. Tepelná čerpadla s invertorem – rychlost kompresoru a ventilátoru je přizpůsobena potřebám domu. Nevýhodou tohoto provozu je velký počet provozních hodin kompresoru (navíc při ne zcela ideálních podmínkách pro provoz kompresoru) a vyšší cena. Výhodou je, že v domě nemusí být instalována akumulační nádoba.