Právě probíhá aktualizace našich webových stránek a produktové řady. Děkujeme za pochopení

Navigace

Cristopia - systém akumulace chladu

STL Cristopia je ucelený systém akumulace chladu pro běžnou klimatizaci budov, pro průmyslové provozy, datová centra, nemocnice, operačních sálů apod.. Systém obsahuje výrobníky chladu, akumulaci chladu do koulí, řízení a měření celého systému, včetně vyhodnocování efektivity výroby. Tento systém přináší velké množství výhod a úspor svým uživatelům.

Výhody systému:

 • VÝRAZNÁ ÚSPORA PENĚZ díky zmenšení rezervovaného příkonu pro chlazení 
 • Zmenšení velikosti výrobníků chladu o 30 až 70%
 • Zmenšení instalovaného příkonu
 • Zmenšení počtu startů kompresorů
 • Snížení nákladů na údržbu
 • Zvýšení efektivity chodu výrobníku chladu (u standardního řešení běží výrobník chladu na plný výkon pouze 1,4% sezony)
 • Lepší řízení spotřeby chladu
 • Snížení emisí CO2
 • Speciální náplň kuliček má 6 až 10 krát větší tepelnou jímavost než voda.
 • Objem akumulačních nádob systému Cristopia chladu je 6 až 10 krát menší než u standardního řešení pomocí ledobanky.
 • Velká flexibilita.
 • Možnost použít 100% výkonu najednou díky velké výměnné ploše náplně.
 • Narovnání spotřeby elektrické energie pro chlazení ve dne a v noci a tím pádem snížení nutného rezervovaného příkonu.
 • Snížení množství chladivových plynů
 • Životnost 20 a více let

Průměrná návratnost investice je cca 2 až 7 let.

Systém akumulace chladu Cristopia

Složení systému:

 1. Výrobník chladu.
 2. Nádrž s náplní kuliček.
 3. Regulace Cristo Control, včetně všech potřebných čidel
 4. Deskový výměník
 5. Oběhová čerpadla, uzavírací a přepínací ventily.
 6. Protrubkování a kabeláže
 7. Ostatní součásti (expanzní nádoby, pojišťovací ventily atd.)

Princip funkce:

V době kdy není požadavek na chlazení vyrábí výrobník chladu chlad do nádrže s kuličkami Cristopia. Náplň kuliček mění své skupenství a tak v sobě uchovává velké množství energie. Ve chvíli kdy je požadavek na chlazení se používá chlad z výrobníku chladu a z naakumulované nádoby. A díky tomu že výrobník chladu běží delší čas, je podstatně více využit a může se zmenšit jeho velikost o 30 až 70%. Velmi důležité je správné řízení čerpání chladu z kuliček, aby se zásoba nevyčerpala příliš brzy.

Náplně se vyrábějí v 6ti verzích, lišících typem náplně.

 • AC.00
 • AN.03
 • AN.06
 • AN.10
 • AN.12
 • AN.15

Náplň kuliček Cristopia je možné mít v těchto typech nádrží:

 • Vertikální nádrž
 • Horizontální nádrž
 • Betonová nádrž

Všechny nádrže mohou být samostatně stojící, zakopané v zemi, popřípadě mohou být součástí budovy. Na tvar nádrže nejsou kladeny téměř žádné požadavky. Je možné využít jakýkoliv tvar.

Cristo Pack

Cristo Pack je ocelový rám na kterém je dodáván kompletní regulační uzel systému Cristopia. Pokud má nádrž malý objem, tak je možno ji na tento rám také umístit. Cristo Pack se velice snadno instaluje a umisťuje na stavbě. Na rámu může být umístěna i regulace systému Cristo Control, která je již prokabelována s oběhovými čerpadly, ventily, čidly průtoku a teplotními čidly. Tato aplikace se používá v případech omezené doby instalace v provozu, například v průmyslových provozech za běžného provozu.

Cristo Control

Cristo Control je speciálně vyvinutá regulace, která slouží k řízení systému akumulace chladu Cristopia, kde ovládá chod oběhových čerpadel, trojcestných i dvojcestných ventilů, výrobníků chladu, suchých chladičů pro freecooling (volné chlazení), průtokoměrů, elektroměrů a ostatních komponentů systému. Regulace se sama učí z požadavků budovy na chlazení, vyhodnocuje účinnost výroby chladu apod.