Tepelné čerpadlo voda / voda

Tepelná čerpadla voda/voda jsou stejná jako země/voda. V primární systému je vždy voda (glykol), která bere teplo z vertikálních, šikmých vrtů, zemních kolektorů, mokrých studní apod. Díky své variabilitě jsou tato čerpadla vhodná k rodiným domům, bytovým domům, administrativním budovám a do průmyslu. Provoz těchto čerpadel je energeticky méně náročnější než u tepelných čerpadel vzduch/voda, ale pořizovací náklady primárního zdroje tepla ( zemní vrty a kolektory pro tepelná čerpadla) jsou nákladnější.

Toto čerpadlo na rozdíl od vzduchových tepelných čerpadel je možné navrhovat na 100% tepelné ztráty.

 

Jako zdroje primární energie můžeme použít:

Zemní kolektory – je to nejlevnější instalace, pouze vyžaduje
relativně velký prostor pro instalaci kolektoru. Potrubí se
umísťuje do hloubky nejčastěji 1 m a v osové vzdálenosti
1 m od sebe.

  68__130x_vrty

Vrty – vertikální, nebo šikmé – tato instalace nevyžaduje velký
prostor,ale instalace je relativně drahá záležitost. Vrty mohou
být vertikální (svislé) nebo šikmé. Běžná délka vertikálního
vrtu je 80 a více metrů.

  67__130x_studna

Mokré studny, potoky, řeky nebo jiné zdroje vody – Je to
nejlevnější instalace, ale zdroj vody musí být dostatečně vydatný.
Pouze se musí učinit opatření aby se nezanášel výparník nečistotami
a nehrozilo poškození tepelného čerpadla a poté nákladná oprava.

 

Pro vytvoření cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.