Cristopia - systém akumulace chladu

STL Cristopia je ucelený systém akumulace chladu pro běžnou klimatizaci budov, pro průmyslové provozy, datová centra, nemocnice, operačních sálů apod.. Systém obsahuje výrobníky chladu, akumulaci chladu do koulí, řízení a měření celého systému, včetně vyhodnocování efektivity výroby. Tento systém přináší velké množství výhod a úspor svým uživatelům.

 

Výhody systému:

Průměrná návratnost investice je cca 2 až 7 let.

Systém akumulace chladu cristopia

Složení systému:

 1. Výrobník chladu.
 2. Nádrž s náplní kuliček.
 3. Regulace Cristo Control, včetně všech potřebných čidel
 4. Deskový výměník
 5. Oběhová čerpadla, uzavírací a přepínací ventily.
 6. Protrubkování a kabeláže
 7. Ostatní součásti (expanzní nádoby, pojišťovací ventily atd.)

 

 

Princip funkce:

V době kdy není požadavek na chlazení vyrábí výrobník chladu chlad do nádrže s kuličkami Cristopia. Náplň kuliček mění své skupenství a tak v sobě uchovává velké množství energie. Ve chvíli kdy je požadavek na chlazení se používá chlad z výrobníku chladu a z naakumulované nádoby. A díky tomu že výrobník chladu běží delší čas, je podstatně více využit a může se zmenšit jeho velikost o 30 až 70%. Velmi důležité je správné řízení čerpání chladu z kuliček, aby se zásoba nevyčerpala příliš brzy.

Náplně se vyrábějí v 6ti verzích, lišících typem náplně.

 • AC.00
 • AN.03
 • AN.06
 • AN.10
 • AN.12
 • AN.15

Náplň kuliček Cristopia je možné mít v těchto typech nádrží:

 • Vertikální nádrž
 • Horizontální nádrž
 • Betonová nádrž

Všechny nádrže mohou být samostatně stojící, zakopané v zemi, popřípadě mohou být součástí budovy. Na tvar nádrže nejsou kladeny téměř žádné požadavky. Je možné využít jakýkoliv tvar.

Galerie

Cristo pack

Cristo Pack je ocelový rám na kterém je dodáván kompletní regulační uzel systému Cristopia. Pokud má nádrž malý objem, tak je možno ji na tento rám také umístit. Cristo Pack se velice snadno instaluje a umisťuje na stavbě. Na rámu může být umístěna i regulace systému Cristo Control, která je již prokabelována s oběhovými čerpadly, ventily, čidly průtoku a teplotními čidly. Tato aplikace se používá v případech omezené doby instalace v provozu, například v průmyslových provozech za běžného provozu.

 

Galerie

Cristo Control

Cristo Control je speciálně vyvinutá regulace, která slouží k řízení systému akumulace chladu Cristopia, kde ovládá chod oběhových čerpadel, trojcestných i dvojcestných ventilů, výrobníků chladu, suchých chladičů pro freecooling (volné chlazení), průtokoměrů, elektroměrů a ostatních komponentů systému. Regulace se sama učí z požadavků budovy na chlazení, vyhodnocuje účinnost výroby chladu apod..

 

Galerie

Pro vytvoření cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.