Právě probíhá aktualizace našich webových stránek a produktové řady. Děkujeme za pochopení

Navigace

Poptávka

Kontaktní informace
Informace o poptávce
Proin pellentesque mauris scelerisque erat lobortis.
Ostatní
clear

povinné údaje

Vysvětlení základních pojm. při návrhu TČ

Teplota topné vody

Jedná se o velmi opomíjený údaj, který je přitom nejdůležitější pro stanovení reálnosti instalace TČ.

Na PRVNÍM místě je nutné zjistit NEJVYŠŠÍ POTŘEBNOU teplotu topné vody v daném objektu v průběhu celého topného období. Tato informace rozhodne, zda je vůbec možné instalovat TČ, popř. jaké musí mít TČ teplotní parametry.

I v případě stávajícího provozu na vysokou teplotu topné vody doporučujeme posoudit parametry topné plochy. Skutečně nutná teplota topné vody je často nadhodnocená.

Celkové tepelné ztráty objektu – požadovaný výkon

Pokud tepelné ztráty neznáte je možné (pro potřeby nabídky) je odhadnout z vytápěné plochy nebo objemu, nebo ze spotřeby za minulé topné období.

Před konečným rozhodnutím (pokud nejsou známé tepelné ztráty), je vhodné zpracovat posudek nebo výpočet tepelných ztrát budovy. Náklady spojené s tímto posouzením se vrátí v kvalitně zpracovaném návrhu a funkčním vytápění. Často se při posouzení zjistí že pokud se vymění několik radiátorů, pak je možno instalovat jiné tepelné čerpadlo s mnohem nižší pořizovací cenou.

Bod bivalence

Pro konečné zvolení typu (a výkonu) TČ je nutné dohodnout (nebo zvolit) „bod bivalence“, venkovní teplotu vzduchu od které již bude nutné používat záložní doplňkový topný zdroj (bivalentní zdroj).
Vzhledem k atmosférickým podmínkám v ČR se běžně navrhuje bod bivalence na -5°C. Je ale možné dohodnout i jakoukoliv jinou teplotu.

Na níže uvedeném grafu teplot vidíme rozložení teplot během roku. Tato data jsou naměřena v Olomouci a je to průměr za roky 2007 až 2010.

Teplota nižší než -5°C zaujímá jen 2,5% z doby trvání topné sezóny. Proto nemá smysl navrhovat bod bivalence na nižší teploty než -5°C. Jednotka by byla po většinu roku silně předimenzovaná, drahá a bylo by nutné instalovat zbytečně objemné akumulační nádoby (i u provedení „inverter“). Proto není důležité jestli TČ funguje do – 15°C nebo -25°C.

Kam umístit TČ

Další důležitý krok je zvolit – prověřit, kam lze TČ umístit s ohledem na eliminaci hluku, popř. přenášení hluku a vibrací do objektu.

  • Střecha:

Výhody: nezabírá plochu zahrady, neruší sousedy hlukem,….
Nevýhody: složitější instalace, ….

  • Zahrada:

Výhody: snadná instalace, ….
Nevýhody: sousedy může rušit hluk z jednotky, ….

Zjistit parametry el. přívodu do budovy

Následně by měl zadavatel ověřit zda má pro navrhované TČ dostatečný el. příkon. Důležité je posouzení „startovacích proudů“, kvůli kterým bývá nutné zvýšit hlavní jistič.